https://www.rinusjacobsverwarming.nl/wp-content/uploads/2020/10/Technieknederland-e1604172516641.jpg
https://www.rinusjacobsverwarming.nl/wp-content/uploads/2020/10/Stek.png

Waarom biedt een certificering voor u meer zekerheid?

U kan er bij een gecertificeerd bedrijf op vertrouwen dat er kwaliteit wordt geleverd. Per slot van rekening controleert een CI of het betreffende bedrijf een certificaat mag ontvangen en of behouden. Er wordt o.a. gekeken of het bedrijf met de juiste mensen en middelen werkt, hoe het bedrijf omgaat met klachten en of het bedrijf de daadwerkelijk door de klant benodigde producten/diensten levert. Ook controleert de CI tussentijds of een bedrijf blijft voldoen aan de voorwaarden die gelden voor de certificering.

Aan het STEK-certificaat worden eisen gesteld die elke twee jaar gecontroleerd worden door (gecertificeerde) certificeringsinstanties. Dat geeft u en uw klant het vertrouwen dat u uw werkzaamheden veilig, duurzaam en met een hoge kwaliteit uitvoert.

  • Beleid (aantoonbaar) gericht op het voorkomen van emissie van koudemiddelen en op veiligheid voor personeel.
  • Eisen op het gebied van duurzaamheid; o.a. het aanbieden van gescheiden afvalstromen.
  • Procedures: herhaalde lekkage en documentbeheer.
  • Installatiecontroles als toetsing van het beleid in de praktijk en als duidelijk teken van vertrouwen in de geleverde werkzaamheden (naar klant en auditors).
  • Een actuele competentiematrix.

Neem contact met ons op

Contact

023-7920450
info@rinusjacobsverwarming.nl
Bep van Klaverenstraat 35, 2134CM, Hoofddorp